Avgifter


Styrelsen beslutade om en höjning av årsavgifterna inför 2010 med 2%. Årsavgifterna uppgår därefter till i genomsnitt 544:-kr/kvm bostadsyta.

Hyror för garage höjdes inför år 2010 med 3%. Samt p-platserna höjdes med 10:-/ månaden.