LägenheternaVåra lägenheter besiktigas vart 3:e år så de håller en fortsatt hög och framför allt godkänd standard. Både avseende underhåll och miljö.