Styrelse för BRF stigshöjden


Ordförande

Nils-Gunnar Forsberg 070-331 66 00


Vice Ordförande

Mats Ek


Sekreterare

Charlotta Hillberg

Ledamot

Annica Ek

Anders Unegård, Representant HSB

SuppleantFöreningsvald revisor

Johan Juhlin

Vicevärd

Rodhny Florentin

070-6223872